Bán
Khớp nối 12 X 8
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khởi thủy ( Nối) 8 ly ( 8 X 5)
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khớp nối 2 đầu ra
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Tee 12mm
3.300,00 ₫ 3300.0 VND
Bán
Chân ren vòi Aqua
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ống PE 6.5 x 4.5 (1.300m/cuộn)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Roăn cao su Metzeplast
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Roăn cao su AZUD
3.600,00 ₫ 3600.0 VND
Bán
Đầu nhỏ giọt 0-70L/h
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Nối 2 ống nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Khởi thủy nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Ống 8 x 6 (800m/cuộn)
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND