Bán
Lọc 4"(Modular 300-4NR-100mic 80M3/h)
10.158.500,00 ₫ 10158500.0 VND
Bán
Lọc 3"Clean 3CR 130mic - Bán tự động
7.100.000,00 ₫ 7100000.0 VND
Bán
Lọc 1,5" - 14M3/h
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Lọc 1" 130Micron - 120mesh 6L/H
250.000,00 ₫ 250000.0 VND
Bán
Khớp nối 2 đầu ra
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khớp nối 12 X 8
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khởi thủy ( Nối) 8 ly ( 8 X 5)
2.600,00 ₫ 2600.0 VND
Bán
Khởi thủy nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Khởi thủy nhỏ giọt 12
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khoan ống bằng nhựa 7.5mm
220.000,00 ₫ 220000.0 VND
Bán
Kẹp ruồi
1.750,00 ₫ 1750.0 VND
Bán
Kẹp nhôm
8.000,00 ₫ 8000.0 VND
Bán
Kẹp nhẫn đôi
1.750,00 ₫ 1750.0 VND
Bán
Kẹp nhẫn
1.750,00 ₫ 1750.0 VND
Bán
Kẹp Inox
2.500,00 ₫ 2500.0 VND