Bán
Ống tăng dây cáp
105.800,00 ₫ 105800.0 VND
Bán
Ống PE 6.5 x 4.5 (1.300m/cuộn)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ống PE 20 (250m/cuộn) - 1.3mm
7.500,00 ₫ 7500.0 VND
Bán
Ống PE 16 (400m/cuộn) - 1,2mm
7.200,00 ₫ 7200.0 VND
Bán
Ống PE 12mm (500m/cuộn)
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Ống 8 x 6 (800m/cuộn)
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối từ ống PE 16 ra ống nhỏ giọt
5.500,00 ₫ 5500.0 VND
Bán
Nối ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND