Bán
Ống PE 6.5 x 4.5 (1.300m/cuộn)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ống 8 x 6 (800m/cuộn)
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Ống PE 12mm (500m/cuộn)
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Ống PE 16 (400m/cuộn) - 1,2mm
7.200,00 ₫ 7200.0 VND
Bán
Ống PE 20 (250m/cuộn) - 1.3mm
7.500,00 ₫ 7500.0 VND
Bán
Van xả cuối ống 3/4" - 1 gói = 49 cái
20.000,00 ₫ 20000.0 VND
Bán
Mũi khoan 3mm
13.000,00 ₫ 13000.0 VND
Bán
Nối ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 20
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối từ ống PE 16 ra ống nhỏ giọt
5.500,00 ₫ 5500.0 VND
Bán
Nối 2 ống nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Khởi thủy nhỏ giọt 16
4.500,00 ₫ 4500.0 VND
Bán
Nối ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 16
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Khởi thủy cho ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Nối ống PE 12
4.600,00 ₫ 4600.0 VND
Bán
Van tưới 20
24.000,00 ₫ 24000.0 VND