HIỆU ỨNG NHIỆT

Hiệu ứng nhiệt

 

                      - Là sự mất mát tia nhiệt bởi cây trồng, đất, không khí và một số yếu tố khác bên trong nhà kính ra bên ngoài 

                      - Nhiệt độ lá cao hơn so với nhiệt độ không khí làm giảm sự ngưng tụ nước trên lá.

                      - Lá khô hơn đồng nghĩa với việc ít có cơ hội cho các bào tử nấm nảy nỡ.

                      - Nhiêt độ lá cao hơn có nghĩa rằng năng suất cao hơn

                      - Hiệu Ứng của tia hồng ngoại: Giữ cho bề mặt lá ấm và khô ráo

                      - Tấm lợp chọn lọc ánh sáng. Bẩy côn trùng 

                              + Chống virut, chống tia UV

                              + Không có sự ảnh hưỡng của tia UV trên thiên địch

                              + Không tác động có tiêu cực trên ong nuôi!!